Sản Phẩm Bán Chạy

Mắm Cá Lóc Phi Lê

350.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Đuối 1 Nắng

250.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Thu Atka (Hokke) 1 Nắng

390.000vnđ

Sản Phẩm Bán Chạy

Chả Cá Chiên Nha Trang

220.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Chim 1 nắng

280.000vnđ

Hải sản tươi - đông lạnh

Cá Sụn Sịnh

180.000vnđ

Hải sản tươi - đông lạnh

Đầu Cá Tra Dầu

200.000vnđ

Hải sản tươi - đông lạnh

Chả cá thát lát

290.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Đuối 1 Nắng

250.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Thu Atka (Hokke) 1 Nắng

390.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Chim 1 nắng

280.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Chỉ Vàng 1 Nắng

350.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Phèn Hồng 1 Nắng

250.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Thu Ảo 1 Nắng

290.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Sặc Trứng 1 Nắng VIP

300.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Bống Đục 1 Nắng

280.000vnđ

Hải Sản 2 nắng

Cá Mối Dẻo Lóc Xương

280.000vnđ
350.000vnđ
350.000vnđ

Hải Sản 2 nắng

Cá Thu Dẻo 2 Nắng

380.000vnđ

Hải Sản Cao Cấp

Tôm Thẻ Khô

1.300.000vnđ
590.000vnđ

Hải Sản Khô

Khô Cá Tra Biển Hổ

290.000vnđ

Hải Sản Khô

Khô Cá Mú Tẩm Gia Vị

590.000vnđ

Sản Phẩm Bán Chạy

Mắm Cá Lóc Phi Lê

350.000vnđ

Sản Phẩm Bán Chạy

Chả Cá Chiên Nha Trang

220.000vnđ

Hải sản tươi - đông lạnh

Mực Nhồi Thịt

150.000vnđ

Hải Sản Cao Cấp

Tôm Thẻ Khô

1.300.000vnđ