0933057722

(8h-21h từ T2-Chủ Nhật)

2h delivery

gio hang 0

Phí vận chuyển:
* Miễn phí ship (Đơn hàng trên 500k)
** Đơn dưới 500k: 30.000vnđ

Tổng tiền:
Xem giỏ hàng

BÁN CHẠY NHẤT Xem thêm

Chả Mực Hạ Long

500,000₫/1kg

Tôm Khô Đặc Biệt

1,400,000₫/1kg

Khô Mực Câu (16-20con)

1,400,000₫/1kg

Khô Cá Dứa 3 Nắng Cần Giờ

650,000₫/1kg

Tôm Xẻ Dẻo Tẩm Gia Vị

700,000₫/1kg 750,000₫ 6%

Mực Dẻo 2 Nắng

790,000₫/1kg

Mực 1 Nắng Côn Đảo

440,000₫/1kg

Cá Thu Hokke (Atka) 1 Nắng

390,000₫/1kg 420,000₫ 7%

Cá Đù Xẻ 1 Nắng (Loại Lớn)

250,000₫/1kg

Cá Dứa 1 Nắng Cần Giờ

460,000₫/1kg 490,000₫ 6%

GỢI Ý CHO BẠN

KHUYẾN MÃI Xem thêm

Khô Cá Dứa 3 Nắng Cần Giờ

650,000₫/1kg

Mực Trứng Tươi

360,000₫/1kg 380,000₫ 5%

Khô Cá Sặc Bổi Nhạt

380,000₫/1kg

Cá Dứa 1 Nắng Cần Giờ

460,000₫/1kg 490,000₫ 6%

Khô Mực Câu (16-20con)

1,400,000₫/1kg

Tôm Khô Đặc Biệt

1,400,000₫/1kg

Chả Mực Hạ Long

500,000₫/1kg

Khô Cá Mú Ép Nướng (Ăn Liền)

460,000₫/1kg

Cá Thu Hokke (Atka) 1 Nắng

390,000₫/1kg 420,000₫ 7%

Mực 1 Nắng Côn Đảo

440,000₫/1kg

Mắm Ngon Châu Đốc

Xem thêm

Mắm Cá Sặc

190,000₫/ 1kg

Mắm Cá Lóc Phi Lê

350,000₫/ 1kg

Mắm Cá Lóc Cắt Khúc

300,000₫/ 1kg

Mắm Cá Linh

190,000₫/ 1kg

Mắm Ba Khía

230,000₫/ 1kg

Món Ngon Tiện Lợi

Xem thêm

Trứng Cá Lóc Bông

580,000₫/ 1kg

Chả Cá Thu Chiên

240,000₫/ 1kg

Lạp Xưởng Tôm Khô

240,000₫/ 1kg

Chân Gà Đông Tảo Ủ Muối

950,000₫/ 1kg

Gà Đông Tảo Nguyên Con Ủ Muối

900,000₫/ 1kg

Giò Gà Đông Tảo

450,000₫/ 1kg

Bánh Phồng Tôm Năm Căn Cà Mau

190,000₫/ 1kg

Chả Cá Thát Lác

290,000₫/ 1kg

Lạp Xưởng Tươi Trứng Muối

280,000₫/ 1kg

Chả Ram Tôm Đất Bình Định

260,000₫/ 1kg

Hải Sản 2 Nắng

Xem thêm

Tôm Dẻo 2 Nắng

1,200,000₫/ 1kg

Cá Khoai Dẻo 2 Nắng

390,000₫/ 1kg

Cá Bống Đục Phile

350,000₫/ 1kg

Tôm Xẻ Dẻo Tẩm Gia Vị

700,000₫/ 1kg 750,000₫ -6%

Mực Dẻo 2 Nắng

790,000₫/ 1kg

Cá Thu Dẻo 2 Nắng

390,000₫/ 1kg

Cá Mối Dẻo Phile

280,000₫/ 1kg

Cá Hố 2 Nắng

250,000₫/ 1kg

Cá Phèn Hồng 2 Nắng

250,000₫/ 1kg

Hải Sản 1 Nắng

Xem thêm

Cá Đù Nguyên Con 1 Nắng (Loại Lớn)

230,000₫/ 1kg

Cá Lưỡi Trâu 1 Nắng

250,000₫/ 1kg

Cá Bống Đục 1 Nắng

280,000₫/ 1kg

Mực 1 Nắng Côn Đảo

440,000₫/ 1kg

Cá Thu Hokke (Atka) 1 Nắng

390,000₫/ 1kg 420,000₫ -7%

Cá Thu Ảo 1 Nắng

290,000₫/ 1kg

Cá Thu 1 Nắng

350,000₫/ 1kg

Cá Sặc Trứng 1 Nắng VIP

300,000₫/ 1kg

Cá Sặc Trứng 1 Nắng (8-10Con)

250,000₫/ 1kg

Hải Sản Tươi Ngon

Xem thêm

Cá Xác Sọc Tươi

300,000₫/ 1kg

Đẻn Biển Tươi Làm Sạch (Rắn Biển)

390,000₫/ 1kg

Cá Trích Tươi

120,000₫/ 1kg

Cá Trích Phile

190,000₫/ 1kg

Cá Bớp Tươi

450,000₫/ 1kg

Cá Bạc Má Tươi

130,000₫/ 1kg

Cá Chim Vàng

290,000₫/ 1kg

Cá Chim Ướp Muối Ớt

200,000₫/ 1kg

Cá Đù Ướp Muối Ớt

120,000₫/ 1kg

Cá Dứa Tươi Thiên Nhiên

320,000₫/ 1kg

Hải Sản Khô

Xem thêm

Khô Cá Lưỡi Trâu Dẻo

290,000₫/ 1kg

Khô Cá Chét Dẻo Phile

360,000₫/ 1kg

Khô Cá Đù (Sóc) Dẻo Phile

350,000₫/

Mực Cán Tẩm Gia Vị Khổng Lồ

1,000,000₫/ 1kg

Khô Cá Mú Que (Ăn Liền)

590,000₫/ 1kg

Khô Cá Trèn

560,000₫/ 1kg

Khô Cá Chạch

580,000₫/ 1kg

Khô Cá Khoai

650,000₫/ 1kg

Khô Cá Mú Ép Nướng (Ăn Liền)

460,000₫/ 1kg

Khô Cá Dứa Baby

250,000₫/ 1kg

Hải Sản Nhập Khẩu

Xem thêm

Bào Ngư Hàn Quốc (Size 15 - 17 con)

540,000₫/ 1kg

Bào Ngư Hàn Quốc (Size 20 - 25 con)

490,000₫/ 1kg

Lươn Nướng Nhật Bản - Unagi Kabayaki

1,125,000₫/ 1kg

Ốc Bulot Pháp

290,000₫/ 1kg

Bào Ngư Hàn Quốc (Size 10 - 12 con)

590,000₫/ 1kg

Mắm Ngon Châu Đốc

Xem thêm

Mắm Cá Sặc

190,000₫/1kg

Mắm Cá Lóc Phi Lê

350,000₫/1kg

Mắm Cá Lóc Cắt Khúc

300,000₫/1kg

Mắm Cá Linh

190,000₫/1kg

Mắm Ba Khía

230,000₫/1kg

Món Ngon Tiện Lợi

Xem thêm

Trứng Cá Lóc Bông

580,000₫/1kg

Chả Cá Thu Chiên

240,000₫/1kg

Lạp Xưởng Tôm Khô

240,000₫/1kg

Chân Gà Đông Tảo Ủ Muối

950,000₫/1kg

Gà Đông Tảo Nguyên Con Ủ Muối

900,000₫/1kg

Giò Gà Đông Tảo

450,000₫/1kg

Bánh Phồng Tôm Năm Căn Cà Mau

190,000₫/1kg

Chả Cá Thát Lác

290,000₫/1kg

Lạp Xưởng Tươi Trứng Muối

280,000₫/1kg

Chả Ram Tôm Đất Bình Định

260,000₫/1kg

Hải Sản 2 Nắng

Xem thêm

Tôm Dẻo 2 Nắng

1,200,000₫/1kg

Cá Khoai Dẻo 2 Nắng

390,000₫/1kg

Cá Bống Đục Phile

350,000₫/1kg

Tôm Xẻ Dẻo Tẩm Gia Vị

700,000₫/1kg 750,000₫ -6%

Mực Dẻo 2 Nắng

790,000₫/1kg

Cá Thu Dẻo 2 Nắng

390,000₫/1kg

Cá Mối Dẻo Phile

280,000₫/1kg

Cá Hố 2 Nắng

250,000₫/1kg

Cá Phèn Hồng 2 Nắng

250,000₫/1kg

Hải Sản 1 Nắng

Xem thêm

Cá Đù Nguyên Con 1 Nắng (Loại Lớn)

230,000₫/1kg

Cá Lưỡi Trâu 1 Nắng

250,000₫/1kg

Cá Bống Đục 1 Nắng

280,000₫/1kg