Hải Sản 1 Nắng

Cá Sặc Trứng 1 Nắng VIP

300.000vnđ
1.300.000vnđ

Hải Sản Khô

Khô Mực Câu Size 6-10

1.350.000vnđ

Sản Phẩm Bán Chạy

Lạp Xưởng Trứng Muối

280.000vnđ

Hải Sản 2 nắng

Khô Cá Khoai Dẻo 2 Nắng

350.000vnđ

Hải Sản Khô

Khô Nhái – An Giang

580.000vnđ
250.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Dứa 1 Nắng Cần Giờ

430.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Sặc Trứng 1 Nắng VIP

300.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Khô Cá Bống Đục 1 Nắng

280.000vnđ
250.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Đù 1 Nắng Nguyên Con

180.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Khô Cá Basa 1 Nắng

180.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Dứa 1 Nắng Cần Giờ

430.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Mực 1 Nắng Côn Đảo

440.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Thát Lát Rút Xương

270.000vnđ

Hải Sản 2 nắng

Khô Cá Kèo

440.000vnđ

Hải Sản 2 nắng

Cá Hố 2 Nắng

250.000vnđ

Hải Sản 2 nắng

Khô Cá Khoai Dẻo 2 Nắng

350.000vnđ

Hải Sản 2 nắng

Tôm Sú Dẻo 2 Nắng

1.200.000vnđ
1.300.000vnđ

Hải Sản Khô

Khô Mực Câu Size 6-10

1.350.000vnđ

Hải Sản Khô

Khô Cá Sặc Bổi

380.000vnđ

Hải Sản Khô

Tép Khô Sạch

250.000vnđ

Sản Phẩm Bán Chạy

Lạp Xưởng Trứng Muối

280.000vnđ

Sản Phẩm Tiện Lợi

Thịt Càng Ghẹ

720.000vnđ

Sản Phẩm Tiện Lợi

Mực Nhồi Thịt

150.000vnđ

Sản Phẩm Tiện Lợi

Thịt Càng Cua

980.000vnđ