1900886638

(8h-21h từ T2-Chủ Nhật)

2h delivery

gio hang 0

Phí vận chuyển:
* Miễn phí ship (Đơn hàng trên 500k)
** Đơn dưới 500k: 30.000vnđ

Tổng tiền:
Xem giỏ hàng

BÁN CHẠY NHẤT Xem thêm

Chả Mực Hạ Long

500,000₫/1kg

Tôm Khô Đặc Biệt

1,400,000₫/1kg

Khô Mực Câu (16-20con)

1,300,000₫/1kg

Khô Cá Dứa 3 Nắng Cần Giờ

650,000₫/1kg

Tôm Dẻo 2 Nắng

700,000₫/1kg 750,000₫ 6%

Mực Dẻo 2 Nắng

790,000₫/1kg

Mực 1 Nắng Côn Đảo

440,000₫/1kg

Cá Thu Hokke (Atka) 1 Nắng

390,000₫/1kg 420,000₫ 7%

Cá Đù Xẻ 1 Nắng (loại lớn)

250,000₫/1kg

Cá Dứa 1 Nắng Cần Giờ

460,000₫/1kg 490,000₫ 6%

GỢI Ý CHO BẠN

QUÀ TẾT 2024 Xem thêm

Cá Dứa 1 Nắng Cần Giờ

460,000₫/1kg 490,000₫ 6%

Khô Cá Dứa 3 Nắng Cần Giờ

650,000₫/1kg

Khô Cá Sặc Bổi Nhạt

380,000₫/1kg

Mực Trứng Tươi

360,000₫/1kg 380,000₫ 5%

Khô Mực Câu (16-20con)

1,300,000₫/1kg

Tôm Khô Đặc Biệt

1,400,000₫/1kg

Chả Mực Hạ Long

500,000₫/1kg

Cá Thu Hokke (Atka) 1 Nắng

390,000₫/1kg 420,000₫ 7%

Mực Dẻo 2 Nắng

790,000₫/1kg

Tôm Dẻo 2 Nắng

700,000₫/1kg 750,000₫ 6%

Mắm Ngon Châu Đốc

Xem thêm

Mắm Cá Sặc

190,000₫/ 1kg

Mắm Cá Lóc Phi Lê

350,000₫/ 1kg

Mắm Cá Lóc Cắt Khúc

300,000₫/ 1kg

Mắm Cá Linh

190,000₫/ 1kg

Mắm Ba Khía

230,000₫/ 1kg

Chả Ngon 3 Miền

Xem thêm

Bánh Sắn Mộc Châu

150,000₫/ 1kg

Chả Cá Thát Lát

290,000₫/ 1kg

Lạp Xưởng Tươi Trứng Muối

280,000₫/ 1kg

Chả Ram Tôm Đất Bình Định

260,000₫/ 1kg

Chả Mực Hạ Long

500,000₫/ 1kg

Chả Cá Chiên Nha Trang

220,000₫/ 1kg

Cá Thát Lát Rút Xương

270,000₫/ 1kg

Hải Sản 2 Nắng

Xem thêm

Cá Khoai Dẻo 2 Nắng

390,000₫/ 1kg

Cá Bống Đục Phile

350,000₫/ 1kg

Tôm Dẻo 2 Nắng

700,000₫/ 1kg 750,000₫ -6%

Mực Dẻo 2 Nắng

790,000₫/ 1kg

Cá Thu Dẻo 2 Nắng

380,000₫/ 1kg

Cá Mối Dẻo Lóc Xương

280,000₫/ 1kg

Cá Hố 2 Nắng

250,000₫/ 1kg

Cá Phèn Hồng 2 Nắng

250,000₫/ 1kg

Hải Sản 1 Nắng

Xem thêm

Cá Bạc Má 1 Nắng

200,000₫/ 1kg

Cá Lưỡi Trâu 1 Nắng

250,000₫/ 1kg

Mực 1 Nắng Côn Đảo

440,000₫/ 1kg

Cá Thu Hokke (Atka) 1 Nắng

390,000₫/ 1kg 420,000₫ -7%

Cá Thu Ảo 1 Nắng

290,000₫/ 1kg

Cá Thu 1 Nắng

320,000₫/ 1kg

Cá Sặc Trứng 1 Nắng VIP

300,000₫/ 1kg

Cá Sặc Trứng 1 Nắng (8-10Con)

250,000₫/ 1kg

Cá Sặc 1 Nắng Ướp Sả Ớt

250,000₫/ 1kg

Cá Đuối 1 Nắng

250,000₫/ 1kg

Hải Sản Tươi Ngon

Xem thêm

Cá Dứa Tươi Thiên Nhiên

320,000₫/ 1kg

Tôm Thẻ Nguyên Con Hấp (đông lạnh)

380,000₫/ 1kg

Cá Tuyết Nauy Fillet

1,380,000₫/ 1kg

Càng Ghẹ (lột vỏ)

180,000₫/ 250gr

Cá Thòi Lòi Trứng

320,000₫/ 1kg

Cá Chốt Trứng

280,000₫/ 1kg

Mực Trứng Tươi

360,000₫/ 1kg 380,000₫ -5%

Mực Nhồi Thịt

150,000₫/ 1 vỉ

Cá Đổng Ướp Sả Ớt

220,000₫/ 1kg

Hải Sản Khô

Xem thêm

Khô Cá Khoai

690,000₫/ 1kg

Khô Cá Mối Rút Xương Tẩm Gia Vị

280,000₫/ 1kg

Khô Cá Dứa Baby

250,000₫/ 1kg

Khô Cá Cơm

280,000₫/ 1kg

Khô Cá Lóc Dẻo Tiêu Ớt

350,000₫/ 1kg

Mực Sợi Hấp Nước Sợi

590,000₫/ 1kg

Tôm Khô Đặc Biệt

1,400,000₫/ 1kg

Khô Mực Câu (16-20con)

1,300,000₫/ 1kg

Khô Cá Tra Biển Hồ

290,000₫/ 1kg

Khô Cá Sặc Bướm

320,000₫/ 1kg

Mắm Ngon Châu Đốc

Xem thêm

Mắm Cá Sặc

190,000₫/1kg

Mắm Cá Lóc Phi Lê

350,000₫/1kg

Mắm Cá Lóc Cắt Khúc

300,000₫/1kg

Mắm Cá Linh

190,000₫/1kg

Mắm Ba Khía

230,000₫/1kg

Chả Ngon 3 Miền

Xem thêm

Bánh Sắn Mộc Châu

150,000₫/1kg

Chả Cá Thát Lát

290,000₫/1kg

Lạp Xưởng Tươi Trứng Muối

280,000₫/1kg

Chả Ram Tôm Đất Bình Định

260,000₫/1kg

Chả Mực Hạ Long

500,000₫/1kg

Chả Cá Chiên Nha Trang

220,000₫/1kg

Cá Thát Lát Rút Xương

270,000₫/1kg

Hải Sản 2 Nắng

Xem thêm

Cá Khoai Dẻo 2 Nắng

390,000₫/1kg

Cá Bống Đục Phile

350,000₫/1kg

Tôm Dẻo 2 Nắng

700,000₫/1kg 750,000₫ -6%

Mực Dẻo 2 Nắng

790,000₫/1kg

Cá Thu Dẻo 2 Nắng

380,000₫/1kg

Cá Mối Dẻo Lóc Xương

280,000₫/1kg

Cá Hố 2 Nắng

250,000₫/1kg

Cá Phèn Hồng 2 Nắng

250,000₫/1kg

Hải Sản 1 Nắng

Xem thêm

Cá Bạc Má 1 Nắng

200,000₫/1kg

Cá Lưỡi Trâu 1 Nắng

250,000₫/1kg

Mực 1 Nắng Côn Đảo

440,000₫/1kg

Cá Thu Hokke (Atka) 1 Nắng

390,000₫/1kg 420,000₫ -7%

Cá Thu Ảo 1 Nắng

290,000₫/1kg

Cá Thu 1 Nắng

320,000₫/1kg

Cá Sặc Trứng 1 Nắng VIP

300,000₫/1kg

Cá Sặc Trứng 1 Nắng (8-10Con)

250,000₫/1kg

Cá Sặc 1 Nắng Ướp Sả Ớt

250,000₫/1kg

Cá Đuối 1 Nắng

250,000₫/1kg

Hải Sản Tươi Ngon

Xem thêm

Cá Dứa Tươi Thiên Nhiên

320,000₫/1kg

Tôm Thẻ Nguyên Con Hấp (đông lạnh)

380,000₫/1kg

Cá Tuyết Nauy Fillet

1,380,000₫/1kg

Càng Ghẹ (lột vỏ)

180,000₫/250gr

Cá Thòi Lòi Trứng

320,000₫/1kg

Cá Chốt Trứng

280,000₫/1kg

Mực Trứng Tươi

360,000₫/1kg 380,000₫ -5%

Mực Nhồi Thịt

150,000₫/1 vỉ

Cá Đổng Ướp Sả Ớt

220,000₫/1kg

Hải Sản Khô

Xem thêm

Khô Cá Khoai

690,000₫/1kg

Khô Cá Mối Rút Xương Tẩm Gia Vị

280,000₫/1kg

Khô Cá Dứa Baby

250,000₫/1kg