Hải Sản Khô

Khô Cá Khoai

850.000vnđ
650.000vnđ

Hải Sản Khô

Khô Cá Sặc Bướm

320.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Đù 1 Nắng Xẻ Nhỏ

220.000vnđ

Hải sản tươi - đông lạnh

Mực Trứng Tươi

360.000vnđ

Sản Phẩm Bán Chạy

Mắm Cá Sặc

190.000vnđ

Sản Phẩm Bán Chạy

Mắm Ba Khía

230.000vnđ

Sản Phẩm Bán Chạy

Mắm Cá Lóc Cắt Khúc

300.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Đù 1 Nắng Xẻ Nhỏ

220.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Đuối 1 Nắng

250.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Thu Atka (Hokke) 1 Nắng

390.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Chỉ Vàng 1 Nắng

250.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Phèn Hồng 1 Nắng

250.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Thu Ảo 1 Nắng

290.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Sặc Trứng 1 Nắng VIP

300.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Bống Đục 1 Nắng

280.000vnđ

Hải Sản 2 nắng

Cá Mối Dẻo Lóc Xương

280.000vnđ
350.000vnđ
350.000vnđ

Hải Sản 2 nắng

Cá Thu Dẻo 2 Nắng

380.000vnđ

Hải Sản Khô

Khô Cá Khoai

850.000vnđ
650.000vnđ

Hải Sản Khô

Khô Cá Sặc Bướm

320.000vnđ

Hải Sản Khô

Mực Cán Tẩm Gia Vị

590.000vnđ

Hải Sản Khô

Mực Cán Tẩm Gia Vị

590.000vnđ

Sản Phẩm Bán Chạy

Mắm Cá Sặc

190.000vnđ

Sản Phẩm Bán Chạy

Mắm Ba Khía

230.000vnđ

Sản Phẩm Bán Chạy

Mắm Cá Lóc Cắt Khúc

300.000vnđ