Hải sản tươi - đông lạnh

Cá Đổng tươi ướp xả ớt

220.000vnđ

Hải Sản Cao Cấp

Chả Mực Hạ Long

500.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Sặc Trứng 1 Nắng VIP

300.000vnđ

Hải Sản Khô

Khô Mực Câu (12-14 con)

1.300.000vnđ

Hải Sản Cao Cấp

Khô Mực Câu (8-10 con)

1.350.000vnđ

Hải Sản Khô

Khô Cá Sặc Bổi

380.000vnđ

Hải Sản Cao Cấp

Khô Rắn An Giang

580.000vnđ

Sản Phẩm Bán Chạy

Lạp Xưởng Tươi Trứng Muối

280.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Sặc Trứng 1 Nắng VIP

300.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Bống Đục 1 Nắng

280.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Đù 1 Nắng Xẻ Lớn

250.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Đù 1 Nắng Nguyên Con

180.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Dứa 1 Nắng Cần Giờ

430.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Mực 1 Nắng Côn Đảo

440.000vnđ

Hải Sản 1 Nắng

Cá Thát Lát Rút Xương

270.000vnđ
250.000vnđ

Hải Sản 2 nắng

Cá Hố 2 Nắng

250.000vnđ

Hải Sản 2 nắng

Mực Dẻo 2 Nắng

790.000vnđ

Hải Sản Khô

Khô Mực Câu (12-14 con)

1.300.000vnđ

Hải Sản Cao Cấp

Khô Mực Câu (8-10 con)

1.350.000vnđ

Hải Sản Khô

Khô Cá Sặc Bổi

380.000vnđ

Hải Sản Cao Cấp

Khô Rắn An Giang

580.000vnđ

Hải Sản Cao Cấp

Chả Mực Hạ Long

500.000vnđ

Sản Phẩm Bán Chạy

Lạp Xưởng Tươi Trứng Muối

280.000vnđ

Sản Phẩm Tiện Lợi

Mực Ống Nhồi Thịt

150.000vnđ

Sản Phẩm Bán Chạy

Chả Ram Tôm Đất -Bình Định

260.000vnđ